Jornades Tècniques de LG conjuntament amb Suagro S.L. a Linyola

Jornades Tècniques de LG conjuntament amb Suagro S.L. a Linyola

Un any més, els dies 28 i 29 de setembre, en una finca agrícola de Linyola es van acollir les Jornades de Panís LG, que conjuntament amb Suagro S.L. es van presentar les noves varietats de panís per la campanya 2016.

Els actes de la jornada quedaven dividits en dos grups, els quals s’explicava diferents temes relacionats amb el cultiu del panís.

Una de les actes, dirigida per Ramon Torra (Gerent de Suagro S.L) exposaven els varis temes marcats per l’any agrícola del panís, com són, la presència dels diferents barrinadors del panís (Ostrinia nubilalis i Sesamia nonagrioides), les conseqüències que poden marcar una baixada de producció del panís, com són les carències nutricionals i una mala pol·linització, i finalment, es va fer esment de com combatre el Sorghum halepense (metlloca) en el panís.

L’altra acta, guiada per Maria Manresa (Delegada de Limagrain Iberica S.A. en Catalunya i Llevant), mostrava i explicava les diferents varietats que engloben el catàleg LG adaptades a les condicions agro-climàtiques de la zona de Lleida, destacant les noves varietats de cicle 700 com són LG 30.690 YG, LG 30.669, i de cicle 600, el LG 30.600, però també es va fer un recordatori de les altres varietats de cicle 700, com són el LG 30.712 YG, LG 30.681, LG 30.707 YG i el Guadiana; de cicle 600 el Beles Sur, Sancia i Noah; de cicle 500, LG 30.490 YG i 34.90, i finalment, de cicle 400 l’Archipel YG.

Els agricultors assistents a la jornada van poder observar els avanços genètics que es porten a cap en la selecció de les noves varietats de panís de LG i les causes, tant agronòmiques com climàtiques, que han marcat l’any agrícola del panís.

Tags:
, ,