Productes

Davant un problema, a Suagro t’oferim un ampli ventall de productes de les marques líders en el mercat agrari:

monsanto, bayer, tradecorp, belchim, timac agro, bioiberica, limagrain…

PRODUCTES FITOSANITARIS

NUTRICIÓ
VEGETAL

LLAVORS

PRODUCTES BIOLÒGICS RESIDU 0

Productes fitosanitaris

INSECTICIDES

Les millors solucions per al control de plagues

chevron-sign-down

Decis Expert

Deltamentrin pel control de nombroses plagues

Atrapa

Lambda-cihalotrin pel control d’erugues i pugons

HERBICIDES

Màxima eficàcia per al control de les males herbes

chevron-sign-down

Roundup Ultimate

Solució definitiva pel control de males herbes

Pearly

Solució eficaç i contrastada pel control de margall en pre-emergència

Mamut

La solució més econòmica i eficaç per al control de fulla ampla

Liberator

Nova solució pel control de margall resistent i fulla ampla en pre-emergència i post-precoç en control parcial d’escaldaboques (70%)

FUNGICIDES

Els millors productes per a la prevenció i curació de les malalties fúngiques

chevron-sign-down

Poltiglia

Caldo bordelès eficaç en el control preventiu de nombroses malalties produïdes per fong i bacteris

Grifon

Barreja d’oxiclorur i d’hidròxid de coure que proporciona una millor eficàcia i
major selectivitat amb menys dosis de coure/ha

Nutrició Vegetal

BIONUTRICIÓ

Els millors productes per obtenir una planta sana durant tot el cultiu

chevron-sign-down

Novihum

Derivat del lignit per millorar l’estructura del sòl

NUTRICIÓ MINERAL

Oferim una amplia gama d’adobs sòlids per cobrir totes les necessitats del cultiu

chevron-sign-down

Boratec

Bor-etanolamina soluble per aportacions en qualsevol moment del cultiu

Urea

Urea foliar per accelerar la descomposició de les fulles

ADOB LÍQUID

Oferim una amplia gama d’adobs líquids per cobrir totes les necessitats del cultiu

chevron-sign-down

Rhizovit Excelis

Triple efecte activador: sòl, arrel i equilibri del nitrogen

PRODUCTES BIOLÒGICS I RESIDU 0

PROTECCIÓ VEGETAL

Alternativa natural als productes fitosanitaris per aconseguir una correcta sanitat vegetal

 

chevron-sign-down

Armurox

Potencia l’absorció de silici protegint a la planta en situacions d’estrès

BIOFERTILITZANTS i BIOESTIMULANTS

Productes naturals que ajuden a augmentar la producció del cultiu

chevron-sign-down

Resid MG

Estableix una relació simbiòtica amb la planta estimulant-li els processos biològics

ALTRES

Atraients, difusors, insectes beneficiosos i enemics naturals, que ajuden a una correcta gestió de l’explotació

chevron-sign-down

Polibiol

La pol·linització més eficaç

Llavors

Ampli catàleg de varietats per aconseguir un augment de la productivitat i una adaptació a les necessitats de cada zona.

PANÍS

chevron-sign-down

LG 30.690 YG

Panís de cicle llarg d’elevat potencial productiu, de ràpida i homogènia naixença

LG 30.490 YG

Panís de cicle curt d’extraordinari potencial productiu

COLZA

chevron-sign-down

Albatros

Colza d’alt rendiment i elevat contingut d’oli en gra

Arsenal

Colza d’alt rendiment i gran capacitat d’adaptació

LG Architect

Colza d’alt rendiment i resistent a virosi

CEREAL

chevron-sign-down

Chambo

Blat tou d’hivern d’alt rendiment, precoç i resistent a malalties i a l’ajagut

Gustav

Ordi de cicle curt mes productiu del mercat espanyol

LG Albufera

Blat amb bona capacitat de resistència a malalties i bon comportament al ajagut

LG Nabuco

Ordi amb gran capacitat d’afillolament i fertilitat d’espiga

ALTRES

chevron-sign-down

Audit

Pèsol d’alt rendiment i facilitat de collita per la seva altura i la posició de la primera beina

Forius

Pèsol d’alt rendiment i facilitat de collita per la seva altura i la posició de la primera beina