Productes

Davant un problema, a Suagro t’oferim un ampli ventall de productes de les marques líders en el mercat agrari:

monsanto, bayer, tradecorp, belchim, timac agro, bioiberica, limagrain…

PRODUCTES FITOSANITARIS

NUTRICIÓ
VEGETAL

LLAVORS

PRODUCTES BIOLÒGICS RESIDU 0

Productes fitosanitaris

INSECTICIDES

Les millors solucions per al control de plagues

chevron-sign-down

Decis Expert

Deltamentrin pel control de nombroses plagues

Atrapa

Lambda-cihalotrin pel control d’erugues i pugons

HERBICIDES

Màxima eficàcia per al control de les males herbes

chevron-sign-down

Atlantis Activ

Control en post-emergència de gramínies i dicotiledònies en blat

Monolith

Control de gramínies i algunes dicotiledònies en cereal d’hivern

Oracle

Control en post-emergència de males herbes de fulla ampla en blat i ordi

Sirofop

Control en post-emergència de males herbes de fulla estreta en blat i ordi

FUNGICIDES

Els millors productes per a la prevenció i curació de les malalties fúngiques

chevron-sign-down

Aviator Xpro

La seva innovadora formulació Leafshield ™ li confereix una ràpida
penetració a la fulla, permetent una ràpida disponibilitat i una major resistència a la
pluja

Syrex Duo

Fungicida sistèmic d’ampli espectre

Tresine Max

D’acció sistèmica i translaminar, d’activitat preventiva, curativa i eradicant

Poltiglia

Caldo bordelès eficaç en el control preventiu de nombroses malalties produïdes per fong i bacteris

Nutrició Vegetal

BIONUTRICIÓ

Els millors productes per obtenir una planta sana durant tot el cultiu

chevron-sign-down

Novihum

Derivat del lignit per millorar l’estructura del sòl

Actyvium

Activador del sòl i del cultiu

NUTRICIÓ MINERAL

Oferim una amplia gama d’adobs sòlids per cobrir totes les necessitats del cultiu

chevron-sign-down

NERGETIC 10.10.22

Adob NPK amb un 15 % de sofre i 0,1% de Zn

Rhizovit Process 3

Adob NPK 10.5.18, amb un 20% de sofre i un 2% de Ca i Mg

ADOB LÍQUID

Oferim una amplia gama d’adobs líquids per cobrir totes les necessitats del cultiu

chevron-sign-down

Rhizovit Excelis

Triple efecte activador: sòl, arrel i equilibri del nitrogen

PRODUCTES BIOLÒGICS I RESIDU 0

PROTECCIÓ VEGETAL

Alternativa natural als productes fitosanitaris per aconseguir una correcta sanitat vegetal

 

chevron-sign-down

Armurox

Potencia l’absorció de silici protegint a la planta en situacions d’estrès

BIOFERTILITZANTS i BIOESTIMULANTS

Productes naturals que ajuden a augmentar la producció del cultiu

chevron-sign-down

Blue N

Augmenta la rendibilitat dels cultius sense impacte ambiental

Multigram Finish NG

Potenciador de les defenses naturals de la planta, millora la resistència del cultiu i la qualitat del grà

Terrasorb

Elevada concentració d’aminoàcids lliures de ràpida acció

Equilibrium

Estimula els processos fisiològics que intervenen durant el quallat

ALTRES

Atraients, difusors, insectes beneficiosos i enemics naturals, que ajuden a una correcta gestió de l’explotació

chevron-sign-down

Polibiol

La pol·linització més eficaç

Llavors

Ampli catàleg de varietats per aconseguir un augment de la productivitat i una adaptació a les necessitats de cada zona.

PANÍS

chevron-sign-down

LG 30.690 YG

Panís de cicle llarg d’elevat potencial productiu, de ràpida i homogènia naixença

LG 30.490 YG

Panís de cicle curt d’extraordinari potencial productiu

COLZA

chevron-sign-down

Albatros

Colza d’alt rendiment i elevat contingut d’oli en gra

Arsenal

Colza d’alt rendiment i gran capacitat d’adaptació

LG Architect

Colza d’alt rendiment i resistent a virosi

CEREAL

chevron-sign-down

Chambo

Blat tou d’hivern d’alt rendiment, precoç i resistent a malalties i a l’ajagut

Gustav

Ordi de cicle curt mes productiu del mercat espanyol

LG Albufera

Blat amb bona capacitat de resistència a malalties i bon comportament al ajagut

LG Nabuco

Ordi amb gran capacitat d’afillolament i fertilitat d’espiga

ALTRES

chevron-sign-down

Audit

Pèsol d’alt rendiment i facilitat de collita per la seva altura i la posició de la primera beina

Forius

Pèsol d’alt rendiment i facilitat de collita per la seva altura i la posició de la primera beina