Suagro assisteix a la 4ª edició de Bioestimulant World Congres

Suagro assisteix a la 4ª edició de Bioestimulant World Congres

Suagro ha assistit a la 4ª edició de Bioestimulant World Congres.

Aquest congrés és el referent mundial dels bioestimulants utilitzats en l’agricultura. Els principals eixos temàtics que s’han tractat aquest any han estat: el creixement i desenvolupament de les plantes, l’ús òptim dels nutrients, la resistència als estressos abiòtics i els bioestimulants i el seu impacte sobre el rendiment i la qualitat de la producció.

La informació obtinguda en aquestes jornades serà una gran ajuda per a produir d’una forma més eficient.